Salgsbetingelser

Nettbutikken no.vasco-electronics.com, heretter butikken, eies av Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. som holder til i Krakow, Polen, al. Pokoju 1, lok.350, med org.nr. KRS 0000421705, REGON: 122581850, MVA: PL6772369151.

Terms

Salgs- og leveringsbetingelser

 1. 1. Begreper brukt i salgsbetingelser defineres følgende:

  1. Kunde – en fysisk person, juridisk person eller en organisasjonsenhet som ikke er en juridisk person, hvis spesielle bestemmelser gir juridisk kapasitet, som kjøper produkter og legger inn bestillinger i butikken;
  2. Forbruker - en fysisk person som ikke opptrer i forbindelse med sin nærings-, forretnings-, eller yrkesvirksomhet;
  3. Salgsbetingelser - disse salgsbetingelsene for levering av elektroniske tjenester som en del av nettbutikken no.vasco-electronics.com sin virksomhet;
  4. Nettbutikk - nettsted som er selger, tilgjengelig på: no.vasco-electronics.com, som kunde kan legge inn ordre i;
  5. Produkter - produkter som tilbys i butikken;
  6. Salgskontrakt - en kontrakt som forplikter selgeren til å overføre eierskapet av bestilte produkter til kunden og levere dem til kunden, og som kunden skal betale for i butikken. Salgskontrakten inngås av Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. og kunden via butikken;
  7. Ordre - kundens viljeserklæring, rettet direkte mot inngåelse av salgsavtalen, som spesifiserer spesielt produkttype, antall og pris.
 2. 2. Generelle betingelser

  1. 2.1. Salg i butikken utføres i henhold til disse salgsbetingelser.
  2. 2.2. Disse salgsbetingelsene viser til salgsbetingelser definert i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse juridiske aspekter av informasjonssamfunnstjenester, særlig nettbasert handel innenfor EU-landene av 8. juni 2000. (EU Lovtidend Nr. 178, s. 1) og i art. 8 i loven av 18. juli 2002 om levering av elektroniske tjenester (Lovtidend av 2002 nr. 144, post 1204, med endringer, heretter «lov om levering av elektroniske tjenester»).
  3. 2.3. Kunde som legger inn ordre i butikken bør gjøre seg kjent med salgsbetingelsene. Når ordre legges inn, blir kunden bedt om å godta bestemmelser i salgsbetingelsene ved hjelp av checkbox-funksjonaliteten.
  4. 2.4. Kunde kan til enhver tid få tilgang til disse bestemmelsene via lenken på nettbutikkens hjemmeside: no.vasco-electronics.com/salgsbetingelser, laste den ned og skrive ut.
  5. 2.5. Informasjon om produktene som tilbys i nettbutikken, spesielt beskrivelser, tekniske og funksjonelle parametere, samt priser, er av informativ karakter og inviterer til å inngå en salgsavtale, uten at de regnes som et bindende tilbud.
 3. 3. Regler for bruk av nettbutikken og prosedyre for å inngå salgsavtale

  1. 3.1. Bestillinger av produkter som tilbys på butikkens nettsted kan legges inn i nettbutikken, på telefon eller e-post.
  2. 3.2. Bestillinger som legges inn i nettbutikken no.vasco-electronics.com og på e-post kan legges inn 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Telefonordre kan legges inn i åpningstiden definert i Kontakt -fanen.
  3. 3.3. For å inngå salgsavtalen via nettbutikken, gå til no.vasco-electronics.com, velg produktet, legg til det valgte produktet i handlekurven og fortsett i tråd med meldinger som popper opp på skjermen og informasjon tilgjengelig på nettsiden.
  4. 3.4. Før du legger inn en ordre, helt fram til du klikker "Bestill med betalingsplikt" - kan du gjøre endringer på personopplysninger og produkter. Følg meldinger som popper opp og informasjon tilgjengelig på nettsiden.
  5. 3.5. Etter å ha oppgitt alle nødvendige opplysninger, får du en oppsummering med informasjon om:
   1. a) produktet du har valgt
   2. b) enhetspris og totalpris på produkter eller tjenester og evt. tilleggskostnader,
   3. c) valgt betalingsmetode,
   4. d) valgt leveringsmetode.
  6. 3.6. Ved å legge inn en ordre samtykker du til å inngå salgsavtale med Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A., i henhold til Salgsbetingelser.
  7. 3.7. Avtalen regnes som inngått idet kunden klikker på «Bestill med betalingsplikt».
  8. 3.8. Etter at kunde ha lagt inn ordre, bekreftes ordren med en e-post «Ordrebekreftelse», som inneholder all viktig informasjon om ordren.
  9. 3.9. Salgsavtalen inngås på norsk og er i tråd med salgsbetingelsene.
  10. 3.10. Det er uakseptabelt at kunde plasserer ulovlig innhold som en del av nettbutikkens tjenester.
  11. 3.11. Kunde er forpliktet til å bruke butikkens nettsted i samsvar med loven, dvs. ved å respektere både personlige rettigheter, opphavsrett og immaterielle rettigheter til nettbutikken og tredjeparter.
  12. 3.12. Kunde er forpliktet til å overholde forbudet mot misbruk av elektroniske kommunikasjonsmidler og å ikke levere innhold av eller til nettbutikkens IKT-systemer av følgende karakter:
   1. a) som kan forårsake forstyrrelse av arbeid eller overbelastning av IT-systemer i butikken eller andre enheter som er direkte eller indirekte involvert i levering av elektroniske tjenester,
   2. b) som krenker tredjepartenes rettigheter eller legitime interesser i butikken, bryter generelt aksepterte sosiale normer eller anstendighet,
   3. c) er i strid med generelt gjeldende lovverk.
 4. 4. Betaling og levering

  1. 4.1. Samtlige priser i nettbutikken er oppgitt i norske kroner (NOK) inkludert MVA. Prisen på hvert produkt er bindende idet man legger inn ordre. Leveringskostnader er inkludert. Den totale summen vises før du bekrefter ordre.
  2. 4.2. Leveringskostnader oppgis før du legger inn ordre.
  3. 4.3. Produkter sendes med UPS kurertjeneste. Leveringstid til Norge med UPS Express er 1-2 virkedager, og generelt forsendelser utenfor EU kan ta opp til 14 arbeidsdager.
  4. 4.4. Leveringskostnader
   1. a) UPS kurertjeneste (forhåndsbetaling) - 0 kr,
  5. 4.5. I nettbutikken kan du velge mellom følgende betalingsmetoder:
   1. - forhåndsbetaling - betalings- eller kredittkort (støttes av Six Payment Services)
   2. - bankoverføring
   3. - PayPal
   4. - Klarna
  6. 4.7. Hver ordre sendes med en faktura som inneholder beløp og oversikt over bestilte produkter.
  7. 4.8. Avtaleinngåelse bekreftes av butikken umiddelbart på et holdbart medium (e-post), senest på leveringstidspunktet.
 5. 5. Tillegskostnader

  1. 5.1. En utsatt faktura vil medføre en kostnad på 60 NOK,
  2. 5.2. En faktura sendt fysisk til en annen adresse enn leveringsadressen til ordren vil medføre en kostnad på 90 NOK,
  3. 5.3. Hver betalingspåminnelse som sendes fysisk til kjøperen vil medføre en kostnad på 90 NOK.
 6. 6. Informasjon om behandling av personopplysninger

  Vasco Electronics gjør alt mulig for å beskytte dine personopplysninger. Les våre personvernregler for informasjon om behandling av personopplysninger og retningslinjer for informasjonskapsler.
 7. 7. Retur og kansellering av salgsavtalen

  1. 7.1. Forbruker har rett til å trekke seg fra salgsavtalen innen 14 dager etter at forsendelse er blitt mottatt, uten at det er nødvendig å oppgi grunn for kanselleringen.
  2. 7.2. Fristen for å kansellere salgsavtalen går ut etter 14 dager etter at kunde eller en annen person utpekt av kunden har mottatt forsendelsen.
  3. 7.3. Kansellering skal være i form av en utvetydig skriftlig erklæring sendt på e-post, vanlig post eller på telefon. En detaljert prosedyre for å kansellere salgsavtalen, inkludert et eksempel på kanselleringsskjema, finner du i Kansellering av salgsavtalen.
  4. 7.4. Produktene skal sendes i retur innen 30 dager etter at salgsavtalen er sagt opp. Hvis du ikke følger prosedyren beskrevet under “Retur”, kan returforsendelsen sendes til følgende adresse: Solna Business Park / Regus, Vasco Electronics, Svetsarvägen 15, 2 tr, 171 41 Solna, Sverige. MERK! Selgeren kan bare godta pakkene som settes igjen i resepsjonen på Solna Business Park / Regus. Pakker som settes igjen på forskjellige forsendelse- og logistikk-selskaps utleveringssteder blir ikke hentet. Informasjon om returfrakt kan sendes til: [email protected].
  5. 7.5. Rett etter at vi har mottatt en utvetydig erklæring om kansellering av salgsavtalen, sender vi en e-post med bekreftelse på at vi har mottatt informasjonen.
  6. 7.6. Returforsendelse innen 30 dager fra kansellering av salgskontrakten betales av kjøperen.
  7. 7.7. Dersom kunden har valgt en annen leveringsmåte enn den billigste leveringsmetoden som tilbys av butikken, er ikke butikken forpliktet til å tilbakebetale merkostnadene.
  8. 7.8. Bestemmelsene i punktene 7.1-7.7 skal ikke gjelde for levering av digitale produkter hvis forbrukeren samtykker til levering av det digitale innholdet før utløpet av fristen for tilbaketrekking fra avtalen.
 8. 8. Reklamasjoner

  1. 8.1. Nettbutikken forplikter seg til å levere feilfrie produkter.
  2. 8.2. Som selger har butikken ansvar overfor kunden som er en forbruker for evt. produktfeil og mangler i perioden definert i betingelser for forbrukersalg.
  3. 8.3. Reklamasjoner som følger av brudd på forbrukerrettigheter garantert ved lov, eller i henhold til disse salgsbetingelsene varsles på [email protected] på telefon (på svensk, polsk eller engelsk) på +46 10 7502349 eller med vanlig post: Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A., ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice, Polen.
  4. 8.4. Nettbutikken tar stilling til reklamasjon umiddelbart, senest 14 kalenderdager fra reklamasjonsdato. Dersom nettbutikken ikke tar stilling til reklamasjonen innen den ovennevnte fristen, betyr det at reklamasjonen regnes som begrunnet.
  5. 8.5. For å forbedre klageprosedyren, bør pakkeinnholdet sjekkes i nærvær av en kurer. I tilfelle skade på pakken, eller dersom innhold avviker bestillingen, bør man varsle kureren og fylle ut en skadeprotokoll. Undertegnet protokoll gjør klageprosedyren enklere.
  6. 8.6. Klagebeskrivelsen bør inkludere:
   1. a) informasjon og detaljer om gjenstand reklamasjonen gjelder for, spesielt type og dato for feil;
   2. b) anmodning om å få produktet til å være i samsvar med salgsavtalen, anmodning om redusert pris eller kansellering av salgsavtalen;
   3. c) kontaktopplysninger til person som sender inn reklamasjon - dette gir en enklere og raskere klageprosedyre. De ovennevnte krav regnes som en anbefaling og har ingen innvirkning på effektiviteten av reklamasjoner som sendes inn uten den anbefalte beskrivelsen.
  7. 8.7. Idet vi har mottatt reklamasjonen, får kunde en e-post med bekreftelse på at den er mottatt.
  8. 8.8. Samtlige produkter som tilbys i Nettbutikken dekkes av 24 måneders garanti.
  9. 8.9. Garantien dekker ikke skader forårsaket av feilaktig bruk, vedlikehold som er i strid med brukermanualen eller slitasje.
  10. 8.10. Garantien dekker heller ikke skader forårsaket av vannsøl, knusing eller krølling.
  11. 8.11. Produktet som sendes for klage, men ikke hentes av kunden innen 1 år, blir avhendet.
 9. 9. Informasjon om nettbasert klageportal

  ODR en er interaktiv nettside som er et enkelt tilgangspunkt for forbrukere og entreprenører som ønsker å avgjøre tvister utenfor retten (ODR - Online Dispute Resolution). Gjennom portalen kan man sende inn en klage på varer eller tjenester som er kjøpt online, både innenlands og i utlandet. Dette gjøres ved å fylle ut et elektronisk skjema og finne den rette enheten til å håndtere tvisten. Alle institusjonene som er oppført på portalen er verifisert for å sikre at de overholder de relevante bestemmelsene og registrerer dem av de nasjonale myndighetene (i Norge er det Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet). Plattformen er tilgjengelig på: rel="nofollow" href="https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NO" title="ODR information" target="_blank">https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NO. Som første kontaktpunkt oppgir man vår e-postadresse: [email protected].
 10. 10. Tekniske krav

  1. 10.1. Vasco Electronics selger produkter via en organisert nettbutikk ved hjelp av Internett.
  2. 10.2. For å kunne bruke nettbutikken, bør kunden forsikre seg tilgang til en datamaskin eller terminalenhet med Internettilgang.
  3. 10.3. Vi gjør alt for å gjøre bruk av nettstedet mulig for Internettbrukere gjennem å bruke alle populære nettlesere, operativsystemer, enhetstyper og internettforbindelse. De minste tekniske krav for bruk av nettbutikken er en nettleser, minst Internet Explorer 8, Chrome 16, Firefox 10, Opera 11, Safari 5 eller nyere, med aktivert Javascript, og som aksepterer informasjonskapsler og en Internettforbindelse med gjennomstrømning på minst 256.
  4. 10.4. Vi gjør oppmerksom på at bruk av elektroniske tjenester innebærer risiko for å få ditt IT-system infisert med uønsket programvare (virus).
  5. 10.5. For å opprettholde de grunnleggende sikkerhetsregler for bruk av nettbutikken, anbefales det at kundens enhet skal være utstyrt med:
   1. a) antivirussystem med den nyeste versjon av virusdefinisjoner og oppdateringer. Antivirusprogrammet skal være oppdatert,
   2. b) en effektiv brannmur (firewall),
   3. c) alle tilgjengelige operativsystem- og nettleseroppdateringer som gjelder sikkerhet,
   4. d) aktivert funksjon for å akseptere informasjonskapsler og Javascript i en nettleser,
   5. e) programvare som gir mulighet for å åpne PDF-filer.
  6. 10.6. I tillegg til risiko knyttet til virus, er hackerangrep også en av de mulige farer. Nettbutikken erklærer at den benytter seg av sikkerhetstiltak som tar sikte på å forhindre eller vesentlig hindre hacking i systemet.
  7. 10.7. Butikken fraskriver seg ansvar for tekniske problemer relatert til mangelfull funksjon av kundens elektroniske utstyr og for mangel på parametere som gjør det mulig for kunden å motta data.
 11. 11. Sluttbestemmelser

  1. 11.1. Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. og kunden som er forbruker blir forelagt domstolene i samsvar med praksisen som ikke krenker forbrukerens kollektive interesser.
  2. 11.2. Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. og kunden som ikke er forbruker, er underlagt domstolen som har jurisdiksjon over setet til Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A.
  3. 11.3. I saker som ikke reguleres av disse salgsbetingelsene, er det bestemmelser i lov om levering av elektroniske tjenester og andre bestemmelser i polsk lovgivning som gjelder. Denne bestemmelsen påvirker ikke rettighetene til forbrukere i andre EU-land i den grad lovene som gjelder i hjemlandet gir dem flere rettigheter enn de som overholdes i denne forskriften.
 12. 12. Endringer i salgsbetingelsene

  1. 12.1. Enhver endring i salgsbetingelsene skal først varsles ved at det legges ut en liste over endringer på nettstedet no.vasco-electronics.com. Informasjonen skal være tilgjengelig på nettsiden i minst 14 følgende kalenderdager, og kunder med brukerkonto får i tillegg en e-post om planlagte endringer. E-posten sendes til e-postadresse oppgitt i registreringsskjemaet.
  2. 12.2. Planlagte endringer i salgsbetingelsene skal varsles minst 14 kalenderdager før den oppdaterte versjon trer i kraft. Om en kunde med brukerkonto ikke godkjenner den nye versjon, skal vedkommende sende en skriftlig varsel til Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A., ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice, Polen eller på [email protected], innen 14 dager etter at det er blitt varslet om endringer.