Personvern og retningslinjer for informasjonskapsler

PERSONDATAVERN

I forbindelse med innføring av den generelle databeskyttelsesforordning 25. mai 2018 vedtatt 27. april 2016 av Europaparlamentet, som gjelder beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike data (heretter “GDPR”), vil vi informere dere om at dere har følgende rettigheter knyttet til behandling av deres personopplysninger av Vasco Electronics Sp. z o.o.. S.K.A. Vasco Electronics holder til i Krakow, al. Pokoju 1, lok.350.

persondatavern
 • 1. Personlig datakontrollør

  Dine personopplysninger kontrolleres av Vasco Electronics sp. z o.o. SKA med hovedsete i Krakow, Polen, al. Pokoju 1, lok.350, 31-548 Krakow.

  Du kan kontakte oss på [email protected].

 • 2. Dine personopplysninger blir behandlet til følgende formål:

  • evaluering og levering av tjenesten — i henhold til artikkel 6 par. 1 bokstav b) GDPR (nødvendig for inngåelse og/eller utførelse av en avtale);
  • behandling av en reklamasjon — i henhold til artikkel 6 ledd. 1 bokstav b) GDPR (nødvendig for inngåelse og/eller utførelse av en kontrakt);
  • sending av e-postvarsler om meldinger i kundepanelet — i henhold til artikkel 6 par. 1 bokstav f) GDPR (legitime interesser fulgt av kontrolløren); bedriftens legitime interesser inkluderer varsling av kunden om trinnene tatt i forbindelse med utførelse av en tjeneste for å gjøre tjenesten mer komfortabel;
  • telefonkontakter om utføring av tjenesten — i henhold til artikkel 6 par. 1 bokstav a) GDPR (samtykke);
  • fakturautstedelse og innfrielse av andre krav som følger av bestemmelser i skattelovgivningen — i henhold til artikkel 6 par. 1 bokstav c) GDPR (nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som bedriften er underlagt);
  • lagring av ubetalte henvendelser — i henhold til artikkel 6 par. 1 bokstav f) GDPR (legitime interesser fra personopplysningsansvarlig); bedriftens legitime interesser inkluderer å få inn nye kunder og tilby flere tjenester;
  • bevilge rabatter — i henhold til artikkel 6 ledd. 1 bokstav a) GDPR (samtykke);
  • etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav — i henhold til artikkel 6 par. 1 bokstav f) GDPR (legitime interesser fra personopplysningsansvarlig); bedriftens legitime interesser inkluderer beskyttelse av bedriftens eiendom;
  • etablering av arkiver og bevis for å sikre informasjon som kan brukes til å demonstrere fakta — I henhold til artikkel 6 par. 1 bokstav f) GDPR (legitime interesser fra personopplysningsansvarlig); bedriftens legitime interesser inkluderer besittelse av informasjon som er nødvendig for eksempel av statlige myndigheter;
  • analytiske formål, blant annet analyser av dataene som samles inn automatisk ved hjelp av nettstedet, inkludert informasjonskapsler — i henhold til artikkel 6, par. 1 bokstav a) GDPR (samtykke) og artikkel 6 par. 1 bokstav f) GDPR (legitime interesser fra personopplysningsansvarlig); bedriftens legitime interesser inkluderer samling av informasjon om brukernes aktiviteter;
  • administrering av nettsteder — i henhold til artikkel 6 par. 1 bokstav f) GDPR (legitime interesser fra personopplysningsansvarlig); bedriftens legitime interesser inkluderer effektiv administrering av nettstedet;
  • opplastning av kommentarer til nettstedet — i henhold til artikkel 6 par. 1 bokstav a) GDPR (samtykke);
  • brukere som legger til anmeldelser om tjenester — i henhold til artikkel 6 par. 1 bokstav a) GDPR (samtykke);

  Samtykket kan trekkes til enhver tid under en forutsetning av at en slik tilbaketrekking ikke påvirker lovligheten av databehandling basert på samtykke før tilbaketrekking.

  Samtykke til behandling av persondata er frivillig, men:

  • det å oppgi data som navn og e-postadresse er nødvendig for evaluering av tjenesten og inngåelse av avtalen (det blir umulig å levere tjenesten uten disse dataene);
  • å oppgi data som navn, e-postadresse, ordrenummer er nødvendig for behandling av reklamasjon; i tilfelle pengerefusjon blir det også nødvendig med bostedsadresse og bankkontonummer (uten disse dataene kan reklamasjon ikke behandles og penger ikke refunderes);
  • å oppgi data som navn og etternavn, firmanavn og adresse og organisasjonsnummer er nødvendig for å utstede en faktura for tjenestene og resultater fra lovbestemmelsene (fakturaer kan ikke utstedes uten disse dataene);
  • å oppgi data som navn og e-postadresse er nødvendig for å gi rabatt på fremtidige tjenester (det kan ikke gis rabatt uten disse dataene).
 • 3. Datamottakere

  Dine personopplysninger kan deles med våre kurerfirmaer, advokater, leverandører av betalingstjenester, hostingfirma, regnskapsfirma, forsikringsselskap, selskap som administrerer ERP-systemet og selskap som er involvert i kundeservicestyring, som for eksempel Klarna. I tillegg kan vi også være bundet til f.eks. grunnlag for lovbestemmelser for å dele dine personopplysninger med private og offentlige enheter.

 • 4. Bruk av personopplysninger for automatisert beslutningstaking

  I tilfelle du gir ditt samtykke som nevnt i punkt 5 i informasjonskapselpolitikk på nettstedet no.vasco-electronics.com kan din personlig data brukes til automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, for reklameformål.

 • 5. Overføring av personopplysninger til tredjestat eller internasjonale organisasjoner

  Personopplysningsansvarlige overfører ikke personopplysningene dine til internasjonale organisasjoner

  Personopplysningene dine kan overføres av personopplysningsansvarlige til land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) som inkluderer EU, Norge, Liechtenstein og Island. Dette tilsier til enheter som Google LLC, Facebook Inc, Twitter Inc.

  Overføringen av dine personopplysninger til enheter utenfor EØS skjer på grunnlag av ditt samtykke eller i den grad det er nødvendig for å utføre den inngåtte avtalen.

  Vi vil informere deg om at hvis personopplysningene dine overføres til enheter utenfor EØS, er det en risiko for at land der disse enhetene ikke gir et tilsvarende nivå av beskyttelse av dine personopplysninger som det som er gitt i GDPR.

  For å sikre et høyest mulig beskyttelse for personopplysningene dine, bruker vi i våre forbindelser med enheter utenfor EØS imidlertid også standard avtaleklausuler om personvernbeskyttelse, godkjent av EU-kommisjonen.

 • 6. Lagring av personopplysninger

  Dine personopplysninger blir lagret i følgende perioder:

  • avtalens varighet — med henvisning til personopplysninger behandlet med formål om å inngå og utføre avtalen,
  • i periode på 3 eller 10 år + 1 år — med henvisning til personopplysninger som er behandlet for å etablere, utøve eller forsvare krav (tidsperioden kommer an på om begge parter er entreprenører eller ei);
  • i periode på 6 måneder — med henvisning til personopplysninger som ble samlet inn under evaluering av tjenesten og avtalen ikke ble inngått umiddelbart, dvs. behandling med formål om fremtidig inngåelse av avtalen;
  • i periode på 5 år — med henvisning til personopplysninger behandlet for å oppfylle skattekravet;
  • inntil tilbaketrekking av samtykke eller når behandlingsformål blir oppnådd, men ikke lenger enn i 5 år — med henvisning til personopplysninger behandlet med samtykke;
  • inntil inngivelse av en effektiv innvending eller når behandlingsformålet blir oppnådd, men ikke lenger enn i 5 år — med henvisning til personopplysninger behandlet under legitime interesser fra ansvarlig for personopplysninger eller til markedsføringsformål;
  • inntil personopplysninger blir utdatert eller utløpt, dog ikke lenger enn i 3 år — med henvisning til personopplysninger som hovedsakelig behandles til analytiske formål, i forhold til bruk av informasjonskapsler og administrasjon av nettsteder.
 • 7. Informasjon om dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger

  Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger, be om korrigering av disse, sletting og begrensning av behandling, til å overføre opplysningene og komme med innvendinger mot databehandling.

  Du kan be om utførelse av dine opplysninger på følgende måte ved å sende e-post på [email protected].

  Forespørselen skal inneholde opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg.

 • 8. Retten til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheter

  Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheter som beskytter personopplysninger - Opplysningskommissærens kontor, hvis du mener at dine personopplysninger behandles i strid med loven.

Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler på nettstedet no.vasco-electronics.com

 • 1. Generelle opplysninger

  Dette nettstedet eies av Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A. med hovedsete i Krakow, Polen, heretter „Butikk”.

  Vi respekterer personvern til brukere av butikken med navnet: no.vasco-electronics.com. Vi iverksetter organisatoriske og tekniske tiltak for å forhindre at personvernet til våre brukere krenkes av tredjeparter.

 • 2. Beskyttelsesnivå

  Vårt formål er å sikre et beskyttelsesnivå som følger av gjeldende lovbestemmelser:

  • Europaparlamentets og rådets forordning 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data, og om opphevelse av direktiv 95/46/EF (GDPR),
  • Lov av 18. juli 2002 om levering av tjenester ved hjelp av elektroniske midler,
  • Lov av 16. juli 2004 - Teleloven.

  Alle kjøp i vår butikk er sikret med SSL-protokollen som er en spesiell standard for kryptert dataoverføring. Som en del av nettstedet til butikken vår plasserer vi lenker der du kan nå andre nettsteder. Når du bruker butikkens nettside, for å forbedre funksjonaliteten, via koblingene som er gitt, kan informasjonskapsler fra andre tjenesteleverandører, som for eksempel: Facebook, Twitter, Google, plasseres på enheten din.

  Retningslinjene for personvern og vilkårene for bruk av informasjonskapsler er opprettet av de angitte enhetene som er utenfor butikkens kontroll. Før du bruker andre nettsteder anbefaler vi at du leser både deres personvernregler og vilkår for bruk av informasjonskapsler, spesielt:

 • 3. Begreper

  • Informasjonskapsel - informasjon som er lagret av butikken på brukerens datamaskin; de kan leses av butikken når datamaskinen kobles til butikken igjen.
  • Systemlogg - informasjon på brukerens datamaskin som overføres av datamaskinen ved hver tilkobling. Systemloggen kan inneholde en rekke data, f.eks. IP-nummer som gjør det mulig å kartlegge enhetens plassering.
  • IP-adresse - et individuelt nummer som tildeles hver datamaskin koblet til Internett. Det kan være statisk eller dynamisk, avhengig av hvordan det er tilordnet en enhet (permanent eller midlertidig).
  • URL-adresse – en nettressurs lokator, ofte referert til i sammenheng med nettsidens adresse. Nettsideadresse er basert på URL-format.
 • 4. Datainnsamling

  Vi lagrer serverforespørsler som gjenkjennes av URL-adresser og som refererer til:

  • IP-adresse til sluttenheten,
  • navn på brukerstasjonen hvis identifikasjon er mulig med http-protokoll,
  • brukernavn gitt under autorisasjonsprosessen,
  • tidspunktet for forespørsel,
  • første linje i http-forespørsel,
  • http-svarkoden, volumet av data sendt av server,
  • henvisningskobling til URL-adresse til den tidligere besøkte nettside hvis en bruker ble dirigert til butikken av en intern server,
  • informasjon om brukerens nettleser,
  • informasjon om feil under transaksjoner.

  Dataene tillater ikke direkte identifisering av personer som surfer i butikken.

  Butikken samler ikke inn informasjon automatisk, bortsett fra informasjon i informasjonskapslene.

  Du kan til enhver tid endre personverninnstillinger i din nettleser.

  Hvordan?

  Klikk under, for å få en steg-for-steg instruks.

 • 5. Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler

  Vårt nettsted bruker informasjonskapsler (cookies) i samsvar med artikkel 173 i lov av 16. juli 2004 – Teleloven. Informasjonskapsler er IT-data, oftest tekstfiler, som lagres på brukerens sluttenhet. Vanligvis inneholder de navn på nettstedet de kommer fra, lagringens varighet og et siffer.

  Vi bruker følgende typer informasjonskapsler:

  • sesjonsavhengig informasjonskapsler – lagret på sluttenheten til brukeren logger ut eller forlater butikken,
  • faste informasjonskapsler – lagret på sluttenheten for den tiden som er bestemt i deres parametere eller til brukeren sletter dem,
  • performance informasjonskapsler – som inneholder informasjon om hvordan butikken brukes,
  • nødvendige informasjonskapsler – nødvendig for riktig gjennomføring av en ordre,
  • funksjonelle informasjonskapsler – som "husker" brukere og brukernes innstillinger og tilpasser tjenester,
  • egne informasjonskapsler – plassert av butikken,
  • eksterne informasjonskapsler – fra et annet nettsted enn butikken.

  Eksterne informasjonskapsler-filer brukes til reklameformål, men bare med ditt samtykke. Dersom du ikke gir samtykke vil det ikke påvirke butikkens funksjoner.

  Disse filene inneholder ikke informasjon som gjør det mulig å identifisere brukere og gjør det ikke mulig å bestemme brukernes personopplysninger. Du kan endre omfanget av innsamlet data ved å justere innstillingene på nettleseren du bruker. For å tilpasse innstillingene til dine behov og endre betingelser for lagring eller mottak av informasjonskapsler, anbefaler vi å velge "Hjelp" på din nettleser.

  Slik endrer du personverninnstillingene på din nettleser:

  Informasjon om endring av innstillinger for informasjonskapsler for de vanligste nettlesere:

  • Google Chrome:

   Klikk på menyen (øverst til høyre), Innstillinger-fanen > Avansert. Under "Personvern og sikkerhet", klikk innholdsinnstillinger. Under "Informasjonskapsler" kan du endre følgende innstillinger for informasjonskapsler: sletting av informasjonskapsler, blokkering av informasjonskapsler som standard, tillatelse av informasjonskapsler som standard, lagring av informasjonskapsler og nettsteddata til du avslutter nettleseren, tillater eller blokkerer informasjonskapsler for et bestemt nettsted.

  • Internet Explorer 6.0 and 7.0:

   I nettlesermenyen (øverst til høyre hjørne): Verktøy > Alternativer for Internett > Personvern, Nettsteder-knappen. Velg nivå med glidebryteren og bekreft endringen med OK-knappen.

  • Mozilla Firefox:

   I nettlesermenyen: Verktøy > Valg > Personvern. Aktiver boksen Firefox vil: "bruke tilpassede innstillinger for historikk". Velge, eller ei, boksen Godta informasjonskapsler bestemmer over informasjonskapsler.

  • Opera:

   I nettlesermenyen: Verktøy > Innstillinger > Avansert. Velge, eller ei, boksen Informasjonskapsler bestemmer over informasjonskapsler.

  • Safari:

   I Safari rullegardinmeny velger du Innstillinger og klikker på Sikkerhetsikonet. Sikkerhetsnivået velges i feltet "Godta informasjonskapsler".

  Mer informasjon om informasjonskapsler finner du på https://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel eller i "Hjelp"-fanen i nettlesermenyen.

  Hver bruker kan selv definere nivå på personvern og type informasjonskapsler.

  Kontrolløren bruker informasjonskapsler for å samle informasjon om hvordan butikken brukes av brukerne.

  Informasjonskapsler gir en mulighet for:

  • å opprettholde brukersesjonen (etter innlogging), derfor trenger ikke brukeren logge på og bruke passord på hver underside av butikken,
  • tilpasse butikken til brukernes behov, lage visningsstatistikk.
  • verifisere brukerens aktivitet på nettstedet, inkludert å avgjøre om brukeren ikke er en robot - som en del av reCAPTCHA-mekanismen levert av Google

  ReCAPTCHA fungerer ved å implementere en algoritme som analyserer brukeraktivitet ved å ta et skjermbilde fra brukerens nettleservindu. Hvis aktiviteten betraktes som mekanisk (som robotens aktivitet), er den preget av systemet.

  ReCAPTCHA samler inn og analyserer følgende data:

  • Brukermønstre
  • Antall museklikk brukeren har gjort på siden, eller klikker seg inn på applikasjonen
  • Brukerens nettleserspråk
  • Svar i spørsmålsfeltene på nettstedet
  • CSS-informasjon
  • Plug-ins installert i nettleseren
  • IP-adresser som tidligere ble anerkjent som "mennesker" av informasjonskapsler.

Spørsmål og klager relatert til personvernregelen sendes til adressen: [email protected].

Det er butikken no.vasco-electronics.com som plasserer informasjonskapsler på brukernes sluttenhet og som har tilgang til dem. Butikken holder til i følgende adresse:

email

Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A.

Al. Pokoju 1, lok.350

31-548 Kraków

Polen